पाडवा

नमस्कार मंडळी,

मार्च २९, २०२० ला मंडळाचा गुढीपाडवा फार वेगळ्या पद्धतीने साजरा करावा लागला !

Coronavirus (COVID-19) च्या संकटामुळे सगळे आपापल्या घरीच असताना Zoom service वापरून केलेला आणि Social distancing असले तरी मनाने एकत्र आहोत ही जाणीव दृढ करणारा कार्यक्रम !

संकल्पना --गौरी करंदीकर
कलाकार --- गौरी करंदीकर, प्रसन्न माटे, सीमा बेंद्रे, अर्जुन ओगले, मंदार कुलकर्णी, अण्वेश जोशी

सगळ्या कलाकारांचे आणि तांत्रिक बाजू संभाळणाऱ्या योगेश बेंद्रे, आशिष डहाके, केदार कुंचूर यांचे विशेष आभार.

video Link ---MMBN Web Gudi Padva Movie v2

धन्यवाद!

आपले
मराठी मंडळ ब्लूमिंग्टन-नॉर्मल      
कार्यक्रमांच्या वृत्तांतासाठी वर्ष निवडाः
२०२३ २०२२ २०२१ २०२० २०१९ २०१८ २०१७ २०१६ २०१५ २०१४ २०१३ २०१२ २०११ २०१० २००९ २००८ २००७ २००६ २००५ २००४ २००३ २००२ २००१ २०००